Scholen vergelijken (2)

Auteurs: Linguapolis
Duur: 30 minuten
Doel: De cursist kan informatie in verband met opleidingsaanbod op het internet opzoeken.

Opmerking: dit lesmateriaal is ontwikkeld in opdracht van het Vlaams ministerie van Wonen, Inburgering, Stedenbeleid en Binnenlands Bestuur.

(PDF-document)

Context
zich oriënteren op opleidingsaanbod - algemeen
Groeperingsvorm
groep
Niveau
1.2
Rol
student
Vaardigheid
lezen
spreken
Webapplicatie door ESKIDOOS.be