Praktijkvoorbeelden

In gesprek over individuele leerdoelen 

Werken vanuit leerdoelen in een heterogene groep 

Basiscompetenties concretiseren aan de hand van NT2-leerdoelen.org

Inspiratie: Welke vragen stel je de leerder? 

Vrijwilligers en Individuele taalcoaching

Vrijwilligers en taalcoaching in groepen 

Bestaande kaders zoals het ERK inzetten om stapsgewijs te werken aan leerdoelen

Werken aan leerdoelen op taalniveau A1

Uitgewerkte voorbeelden van leerdoelen

Opvoeding –

Gesprek voeren

Werk zoeken –

Solliciteren

Webapplicatie door ESKIDOOS.be