In welk lokaal zitten we op maandag?

Auteurs: Linguapolis
Duur: 15 minuten
Doel: De cursist kan informatie over de leslokalen doorgeven en begrijpen.

Opmerking: dit lesmateriaal is ontwikkeld in opdracht van het Vlaams ministerie van Wonen, Inburgering, Stedenbeleid en Binnenlands Bestuur.

(PDF-document)

Context
opleiding volgen - in de les algemeen
Groeperingsvorm
duo
Niveau
1.1
Rol
student
Vaardigheid
luisteren
spreken
Webapplicatie door ESKIDOOS.be