Materiaal

Doos op rollen

Doos op rollen is een verzameling van 300 voorbeeldactiviteiten die afgestemd zijn op de rollen die beginnende NT2-cursisten in het dagelijkse leven vervullen. De rollen in het materiaal komen overeen met de domeinen op www.nt2-leerdoelen.org. De Doos werd oorspronkelijk ontwikkeld voor wie met de in Vlaanderen ontwikkelde methodiek Maatwerkhoeken  aan de slag wil in de klas.

Heb je de behoeften van je cursisten via nt2-leerdoelen.org in kaart gebracht? Wil je expliciet op maat werken in de klas en ben je bijvoorbeeld van plan om één of meerdere lesmomenten te spenderen aan taken die behoeftespecifiek zijn? Dan kan je via ‘maatwerkhoeken’ die opgezet zijn rond de verschillende domeinen van nt2-leerdoelen.org met de activiteiten uit Doos op rollen aan de slag. De Doos bevat voorbeelden van activiteiten voor verschillende rollen die een volwassene in Nederland of Vlaanderen moet bekleden. De cursisten kunnen in kleine groepjes, in duo’s of zelfstandig met de activiteiten aan de slag. Via de website kan je gericht zoeken naar relevante activiteiten door onder andere te filteren op rol, op taalvaardigheidsniveau en op context. De activiteiten in de Doos op Rollen zijn tussen 2005 en 2011 ontwikkeld in Vlaanderen door het Centrum voor Taal en Onderwijs, Linguapolis (Universiteit Antwerpen) en het Huis van het Nederlands Brussel, met steun van de Vlaamse Gemeenschap, in het kader van experimentele projectsubsidies etnisch-culturele minderheden.

Digitaal@Work

(Digi)taal@work is een online tool die (digitaal) laaggeletterde anderstalige nieuwkomers ondersteunt in hun zoektocht naar werk. Op de website www.digitaalatwork.be vind je een taartdiagram, waar alle leerdoelen rond ‘werk zoeken’ in staan opgelijst. Samen met hun begeleider klikken leerders een leerdoel aan dat aansluit bij hun behoeften en/of vragen i.v.m. hun zoektocht naar werk. Achter elk leerdoel zitten digitale oefeningenreeksen, die leerders samen met hun begeleider kunnen doorlopen.

Heb je de behoeften van je leerders via nt2-leerdoelen.org in kaart gebracht? Zitten daar leerdoelen bij uit het domein ‘Werk zoeken’? Dan kan je deze leerdoelen verder inoefenen met (digi)taal@work.

(Digi)taal@work is ontwikkeld in Vlaanderen door het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven), in samenwerking met Atlas, VDAB en Mediawijs, met medewerking van het ITTA UvA en met financiële steun van ESF Vlaanderen.

NedBox

NedBox is een gratis interactief online leerplatform. Anderstalige volwassenen kunnen er Nederlands oefenen aan de hand van televisiefragmenten en krantenartikelen over diverse thema’s, met bijbehorende oefeningen in verschillende moeilijkheidsgraden. Elke week wordt het platform aangevuld met nieuwe items.

Heb je de behoeften van je leerders via de NT2-beginnersdoelen in kaart gebracht? Dan kan je die leerdoelen verder inoefenen met deze online tool.  De thema’s op NedBox komen grotendeels overeen met de leefdomeinen waarbinnen de leerder zijn leerdoelen heeft gekozen.

Met NedBox kan je individueel aan de slag gaan of je kan het in klasverband gebruiken. NedBox is een gezamenlijk initiatief van de KU Leuven (Centrum voor Taal & Onderwijs en Instituut voor Levende Talen), de Vlaamse openbare omroep VRT en de Nederlandse Taalunie, met steun van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie en de Vlaamse overheid. Andere partners in het project zijn het technologiebedrijf Televic, meemoo (Vlaams instituut voor het archief), ITEC, iMinds en de Universiteit Antwerpen.

Leren leren

Werken vanuit de leerdoelen van de cursisten vraagt om een niet-sturende begeleidingsstijl. Je kunt voor meer handvatten terecht op www.lerenlerendoorcoaching.nl. Je vindt er:

  • filmpjes van coachgesprekken
  • 24 werkvormen om met leerders in groepen te werken aan hun leerdoelen
  • een weekplan die leerders kunnen gebruiken om hun acties te plannen
  • een handvat voor het voeren van gesprekken over het leerproces van de leerder
  • een checklist voor digitale vaardigheden
  • een checklist met coachcompetenties voor de begeleider
  • een format om de leervaardigheden van leerders te observeren
  • artikelen en een handleiding over een coachende aanpak.
Webapplicatie door ESKIDOOS.be