Handleiding

10 leerdomeinen

Aan de basis van deze website liggen 10 (leer)domeinen waar een volwassene (in Nederland of Vlaanderen) mee te maken kan krijgen. Per leerdomein zijn situaties en handelingen geformuleerd waar taal en/of digitale vaardigheden voor nodig zijn. De domeinen en doelen vind je onder de knop ‘Ik leer Nederlands’.

In principe kan een leerder met een taalniveau van A2 en redelijke studievaardigheid hier zelf mee aan de slag. Voor leerders met een lager taalniveau is intensievere begeleiding nodig, bijvoorbeeld door bepaalde termen uit te leggen of door een voorselectie van doelen of domeinen te maken. Vanuit de kennismaking of het intakegesprek zal de begeleider immers het één en ander weten van de behoeften van de leerder, bijvoorbeeld of de leerder kinderen heeft, werk zoekt of een opleiding wil starten.   

Een Vlaamse en een Nederlandse versie

Er zijn twee versies van de NT2-leerdoelen; namelijk een Vlaamse en een Nederlandse versie. Dat komt omdat de terminologie en de namen van (officiële) instanties of veelvoorkomende websites en apps in beide regio’s verschillen, net als de procedures en contactmomenten met die instanties. Ook is er een verschil in termen voor de ordening van de leerdoelen. Terwijl er in de Nederlandse versie sprake is van 10 leerdomeinen, spreken we in de Vlaamse versie over rollen. Die term sluit beter aan bij het ordeningskader van de Vlaamse opleidingsprofielen NT2 en vermijdt begripsverwarring rond de term domein, die in de opleidingsprofielen een andere invulling heeft. Inhoudelijk zijn er geen verschillen tussen beide versies.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be