Scholen vergelijken (1)

Auteurs: Linguapolis
Duur: 60 minuten
Doel: De cursist kan websites en brochures over opleidingsaanbod begrijpen en informatie eruit selecteren.

Opmerking: dit lesmateriaal is ontwikkeld in opdracht van het Vlaams ministerie van Wonen, Inburgering, Stedenbeleid en Binnenlands Bestuur.

(PDF-document)

Context
zich oriënteren op opleidingsaanbod - algemeen
Groeperingsvorm
groep
Niveau
1.2
Rol
student
Vaardigheid
lezen
Webapplicatie door ESKIDOOS.be