Naar welke fuif gaan we?

Auteurs: Linguapolis
Duur: 10 minuten
Doel: De cursist kan zeggen wat hij wil en een afspraak maken met collega's.

Opmerking: dit lesmateriaal is ontwikkeld in opdracht van het Vlaams ministerie van Wonen, Inburgering, Stedenbeleid en Binnenlands Bestuur.

(PDF-document)

Context
opleiding volgen - buiten de les hoger onderwijs
Groeperingsvorm
groep
Niveau
1.1
Rol
student
Vaardigheid
spreken
Webapplicatie door ESKIDOOS.be