Hoe schrijf je dat?

Auteurs: Linguapolis
Duur: 20 minuten
Doel: De cursist kan informatie geven over zichzelf. De cursist kan om verduidelijking vragen.

Opmerking: dit lesmateriaal is ontwikkeld in opdracht van het Vlaams ministerie van Wonen, Inburgering, Stedenbeleid en Binnenlands Bestuur.

(PDF-document)
» Download het bijbehorende luisterfragment 1 (mp3-bestand)
» Download het bijbehorende luisterfragment 2 (mp3-bestand)

Context
opleiding volgen - in de les algemeen
Groeperingsvorm
groep
Niveau
1.1
Rol
student
Vaardigheid
luisteren
schrijven
Webapplicatie door ESKIDOOS.be