Instructies begrijpen

Auteurs: Linguapolis
Duur: 15 minuten
Doel: De cursist kan instructies opvolgen bij een inschrijving.

Opmerking: dit lesmateriaal is ontwikkeld in opdracht van het Vlaams ministerie van Wonen, Inburgering, Stedenbeleid en Binnenlands Bestuur.

(PDF-document)
» Download het bijbehorende luisterfragment (mp3-bestand)

Context
zich inschrijven - algemeen
Groeperingsvorm
individueel
Niveau
1.1
Rol
student
Vaardigheid
luisteren
Webapplicatie door ESKIDOOS.be