Klastaal

Auteurs: Linguapolis
Duur: 40 minuten
Doel: De cursist kan basisinstructies van een docent begrijpen.

Opmerking: dit lesmateriaal is ontwikkeld in opdracht van het Vlaams ministerie van Wonen, Inburgering, Stedenbeleid en Binnenlands Bestuur.

(PDF-document)

Context
opleiding volgen - in de les algemeen
Groeperingsvorm
groep
Niveau
1.1
Rol
student
Vaardigheid
lezen
luisteren
Webapplicatie door ESKIDOOS.be