Een formulier invullen (2)

Auteurs: Linguapolis
Duur: 15 minuten
Doel: De cursist kan een inschrijvingsformulier invullen.

Opmerking: dit lesmateriaal is ontwikkeld in opdracht van het Vlaams ministerie van Wonen, Inburgering, Stedenbeleid en Binnenlands Bestuur.

(PDF-document)

Context
zich inschrijven - algemeen
Groeperingsvorm
individueel
Niveau
1.1
Rol
student
Vaardigheid
lezen
schrijven
Webapplicatie door ESKIDOOS.be