Opzoeken in het woordenboek (1)

Auteurs: Linguapolis
Duur: 25 minuten
Doel: De cursist kan woorden opzoeken in een verklarend woordenboek.

Opmerking: dit lesmateriaal is ontwikkeld in opdracht van het Vlaams ministerie van Wonen, Inburgering, Stedenbeleid en Binnenlands Bestuur.

(PDF-document)

Context
opleiding volgen - in de les algemeen
Groeperingsvorm
groep
Niveau
1.1
Rol
student
Vaardigheid
lezen
Webapplicatie door ESKIDOOS.be