Inschrijven aan de hogeschool

Auteurs: Linguapolis
Duur: 20 minuten
Doel: De cursist kan websites over opleidingsaanbod begrijpen en informatie eruit selecteren.

Opmerking: dit lesmateriaal is ontwikkeld in opdracht van het Vlaams ministerie van Wonen, Inburgering, Stedenbeleid en Binnenlands Bestuur.

(PDF-document)

Context
zich inschrijven - hoger onderwijs
Groeperingsvorm
duo
Niveau
1.2
Rol
student
Vaardigheid
lezen
luisteren
Webapplicatie door ESKIDOOS.be