Een cursus kiezen

Auteurs: Linguapolis
Duur: 40 minuten
Doel: De cursist kan informatie halen uit beschrijving van cursussen. De cursist kan gegevens uitwisselen met andere mensen die interesse hebben in opleidingsaanbod.

Opmerking: dit lesmateriaal is ontwikkeld in opdracht van het Vlaams ministerie van Wonen, Inburgering, Stedenbeleid en Binnenlands Bestuur.

(PDF-document)

Context
zich oriënteren op opleidingsaanbod - algemeen
Groeperingsvorm
individueel
Niveau
1.2
Rol
student
Vaardigheid
lezen
schrijven
Webapplicatie door ESKIDOOS.be