Waar hou jij van?

Auteurs: CTO
Doel: het globale onderwerp bepalen en de gedachtegang volgen in informatieve teksten & zijn beleving verwoorden en vragen naar de beleving van zijn gesprekspartner

Opmerking: dit lesmateriaal is ontwikkeld met steun van de Vlaamse Regering (departement Onderwijs en Vorming) in het kader van het project Taal- en Onderwijskansen.

(PDF-document)
» Download de luistertekst bij de lesactiviteit (PDF-document)
» Download luisterfragment 1 (mp3-bestand)
» Download luisterfragment 2 (mp3-bestand)
» Download luisterfragment 3 (mp3-bestand)

Context
vrijetijdsbesteding
Groeperingsvorm
duo
individueel
Niveau
1.2
Rol
vrijetijdsbesteder
Vaardigheid
luisteren
Verwerkingsniveau
beschrijvend niveau
Webapplicatie door ESKIDOOS.be