Vereisten en voorkennis

Auteurs: Linguapolis
Duur: 30 minuten
Doel: De cursist kan eenvoudige beschrijvingen in verband met opleidingen begrijpen.

Opmerking: dit lesmateriaal is ontwikkeld in opdracht van het Vlaams ministerie van Wonen, Inburgering, Stedenbeleid en Binnenlands Bestuur.

(PDF-document)

Context
zich oriënteren op opleidingsaanbod - algemeen
Groeperingsvorm
individueel
Niveau
1.2
Rol
student
Vaardigheid
lezen
Webapplicatie door ESKIDOOS.be