Rijschool

Auteurs: Linguapolis
Duur: 30 minuten
Doel: De cursist kan brochures en websites over opleidingsaanbod begrijpen en de informatie eruit selecteren. De cursist kan zeggen wat hij nodig heeft in verband met opleidingsaanbod.

Opmerking: dit lesmateriaal is ontwikkeld in opdracht van het Vlaams ministerie van Wonen, Inburgering, Stedenbeleid en Binnenlands Bestuur.

(PDF-document)

Context
zich oriënteren op opleidingsaanbod - algemeen
Groeperingsvorm
groep
Niveau
1.1
Rol
student
Vaardigheid
lezen
spreken
Webapplicatie door ESKIDOOS.be