Quiz

Auteurs: Linguapolis
Duur: 60 minuten
Doel: Spelenderwijs woordenschat en basiskennis herhalen.

Opmerking: dit lesmateriaal is ontwikkeld in opdracht van het Vlaams ministerie van Wonen, Inburgering, Stedenbeleid en Binnenlands Bestuur.

(PDF-document)

Context
zich oriënteren op opleidingsaanbod - algemeen
Groeperingsvorm
groep
Niveau
1.2
Rol
student
Vaardigheid
schrijven
spreken
Webapplicatie door ESKIDOOS.be