Interim-kantoren (2)

Auteurs: Huis van het Nederlands Brussel
Doel: De cursist kan zijn beleving (wensen, noden en gevoelens) verwoorden en vragen naar beleving van gesprekspartner; de cursist kan een voorstel, oproep verwoorden en reageren; de cursist kan informatie vragen en geven; de cursist kan relevante gegevens selecteren uit tabellen; de cursist kan uit mondelinge en schriftelijke informatie concrete gegevens noteren.
(PDF-document)

Groeperingsvorm
duo
groep
Niveau
1.1
Rol
werkzoekende
Vaardigheid
lezen
schrijven
spreken
Verwerkingsniveau
structurerend niveau
Webapplicatie door ESKIDOOS.be