Brochure

Auteurs: CTO
Duur: kort
Doel: de informatie herkennen in teksten zoals belangrijke formulieren, documenten en alledaagse papieren (onder meer rijbewijs en identiteitskaart)

Opmerking: dit lesmateriaal is ontwikkeld in opdracht van het Vlaams ministerie van Wonen, Inburgering, Stedenbeleid en Binnenlands Bestuur.

(PDF-document)

Context
ondersteuning
Groeperingsvorm
individueel
Niveau
1.1
Rol
ondernemer
Vaardigheid
lezen
Verwerkingsniveau
beschrijvend niveau
Webapplicatie door ESKIDOOS.be