Briefje aan je vorige docent

Auteurs: Linguapolis
Duur: 20 minuten
Doel: De cursist kan een informele mail in verband met de cursus schrijven naar de docent of een medecursist.

Opmerking: dit lesmateriaal is ontwikkeld in opdracht van het Vlaams ministerie van Wonen, Inburgering, Stedenbeleid en Binnenlands Bestuur.

(PDF-document)

Context
opleiding volgen - buiten de les algemeen
Groeperingsvorm
groep
Niveau
1.1
Rol
student
Vaardigheid
schrijven
Webapplicatie door ESKIDOOS.be