Verantwoording

Deze website en de daaraan gekoppelde instrumenten zijn ontwikkeld in het kader van het project ‘Kader Concretisering Maatwerk NT2’, dat werd opgezet en gefinancierd door de Nederlandse Taalunie.

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding VDAB en VIZO (Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen, tegenwoordig Syntra Vlaanderen) hebben bijgedragen aan de financiering.

Nederlandse leerdoelencatalogus
Vlaamse leerdoelencatalogus

Gebruik catalogus

De catalogus kan nuttig zijn bij:

  • de intake van een cursist
  • de ontwikkeling en bijsturing van een cursus
  • het gebruik van portfolio’s in de opleiding

Verantwoording

Bij het opstellen van de leerdoelencatalogus is gebruik gemaakt van het werk van Sardes voor laagopgeleide allochtone opvoeders, Nederlands op de Werkvloer van het ITTA van de Universiteit van Amsterdam, het toenmalige praktijkonderdeel van het Nederlandse Inburgeringsexamen (ITTA, Cito, Bureau ICE) en de Instaptoetsen 1.2  van het CTO van de KU Leuven.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be