De post

Auteurs: Huis van het Nederlands Brussel
Doel: De cursist kan zijn beleving (wensen, noden en gevoelens) verwoorden en vragen naar beleving van gesprekspartner; de cursist kan een voorstel, oproep verwoorden en reageren; de cursist kan informatie vragen en geven; de cursist kan relevante gegevens selecteren uit tabellen; de cursist kan uit mondelinge en schriftelijke informatie concrete gegevens noteren.
(PDF-document)

Groeperingsvorm
duo
individueel
Niveau
1.1
Rol
beheerder
Vaardigheid
lezen
schrijven
spreken
Verwerkingsniveau
structurerend niveau

Gemeentediensten

Auteurs: Huis van het Nederlands Brussel
Doel: De cursist kan zijn beleving (wensen, noden en gevoelens) verwoorden en vragen naar beleving van gesprekspartner; de cursist kan een voorstel, oproep verwoorden en reageren; de cursist kan informatie vragen en geven; de cursist kan relevante gegevens selecteren uit tabellen; de cursist kan uit mondelinge en schriftelijke informatie concrete gegevens noteren.
(PDF-document)

Groeperingsvorm
duo
groep
Niveau
1.1
Rol
beheerder
Vaardigheid
lezen
schrijven
spreken
Verwerkingsniveau
structurerend niveau

Een abonnement op digitale tv

Auteurs: Huis van het Nederlands Brussel
Doel: De cursist kan persoonlijke gegevens invullen; de cursist kan informatie vragen en geven.
(PDF-document)

Groeperingsvorm
duo
individueel
Niveau
1.1
Rol
beheerder
Vaardigheid
schrijven
spreken
Verwerkingsniveau
beschrijvend niveau

Belangrijke post

Auteurs: CTO
Duur: langer
Doel:

Opmerking: dit lesmateriaal is ontwikkeld in opdracht van het Vlaams ministerie van Wonen, Inburgering, Stedenbeleid en Binnenlands Bestuur.

(PDF-document)

Context
formaliteiten
Groeperingsvorm
groep
Niveau
1.1
Rol
beheerder
Vaardigheid
lezen
Verwerkingsniveau
beschrijvend niveau

Oei, deze kaart is niet meer geldig

Auteurs: CTO
Duur: langer
Doel:

Opmerking: dit lesmateriaal is ontwikkeld in opdracht van het Vlaams ministerie van Wonen, Inburgering, Stedenbeleid en Binnenlands Bestuur.

(PDF-document)

Context
formaliteiten
Groeperingsvorm
groep
Niveau
1.1
Rol
beheerder
Vaardigheid
lezen
Verwerkingsniveau
beschrijvend niveau

Papieren sorteren

Auteurs: CTO
Duur: langer
Doel:

Opmerking: dit lesmateriaal is ontwikkeld in opdracht van het Vlaams ministerie van Wonen, Inburgering, Stedenbeleid en Binnenlands Bestuur.

(PDF-document)

Context
huisvesting
Groeperingsvorm
groep
Niveau
1.1
Rol
beheerder
Vaardigheid
lezen
Verwerkingsniveau
beschrijvend niveau

Hoeveel kost dat?

Auteurs: CTO
Duur: langer
Doel:

Opmerking: dit lesmateriaal is ontwikkeld in opdracht van het Vlaams ministerie van Wonen, Inburgering, Stedenbeleid en Binnenlands Bestuur.

(PDF-document)

Context
huisvesting
Groeperingsvorm
groep
Niveau
1.1
Rol
beheerder
Vaardigheid
lezen
Verwerkingsniveau
beschrijvend niveau

Grote schoonmaak in de garage

Auteurs: CTO
Duur: langer
Doel:

Opmerking: dit lesmateriaal is ontwikkeld in opdracht van het Vlaams ministerie van Wonen, Inburgering, Stedenbeleid en Binnenlands Bestuur.

(PDF-document)

Context
huisvesting
Groeperingsvorm
groep
Niveau
1.1
Rol
beheerder
Vaardigheid
lezen
Verwerkingsniveau
beschrijvend niveau

Groot huisvuil

Auteurs: CTO
Duur: langer
Doel:

Opmerking: dit lesmateriaal is ontwikkeld in opdracht van het Vlaams ministerie van Wonen, Inburgering, Stedenbeleid en Binnenlands Bestuur.

(PDF-document)

Context
huisvesting
Groeperingsvorm
groep
Niveau
1.1
Rol
beheerder
Vaardigheid
lezen
Verwerkingsniveau
beschrijvend niveau
Webapplicatie door ESKIDOOS.be