Opleidingsprofielen NT2

In Vlaanderen wordt in de opleidingsprofielen NT2 voor het secundair volwassenenonderwijs die in 2014 zijn vastgesteld uitgegaan van domeinen en rollen als deel van de basiscompetenties.

De vier domeinen die worden gehanteerd komen uit het Europees referentiekader: het persoonlijke domein, het publieke domein, het professionele domein, en het educatieve domein. Voor de rollen wordt gerefereerd aan de rollen op deze website.
Het centrum en de cursisten worden geacht regelmatig samen de leertrajecten van de cursisten in kaart te brengen, en daarbij te bepalen in welke domeinen de cursisten Nederlands nodig zullen hebben en welke rol(len) zij in het Nederlands zullen opnemen.
De focus ligt op minimaal twee domeinen. In elk domein worden minimaal twee rollen aangebracht die verschillend zijn van de rollen uit het andere domein. Meer informatie is beschikbaar op de website van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be