Maatwerk

Rekening houden met leerbehoeften die voortkomen uit de rollen en taken in het dagelijks leven van cursisten is extra belangrijk voor mensen die net beginnen om Nederlands te leren.

Deze website richt zich daarom voornamelijk op de beginniveaus A1 en A2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen: Leren, Onderwijzen, Beoordelen. De website ERK Nederlands bevat veel informatie over de verschillende niveaus van het ERK en het gebruik daarvan in het NT2-onderwijs.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be