Wanneer kan ik mijn kind inschrijven?

Auteurs: Huis van het Nederlands Brussel
Doel: De cursist kan relevante gegevens selecteren uit informatieve teksten; de cursist kan alle gegevens begrijpen in informatie teksten; de cursist kan informatie overzichtelijk ordenen in informatieve teksten.
(PDF-document)

Groeperingsvorm
groep
individueel
Niveau
1.2
Rol
opvoeder
Vaardigheid
lezen
Verwerkingsniveau
beschrijvend niveau
structurerend niveau

Verjaardagsfeest op school

Auteurs: Huis van het Nederlands Brussel
Doel: De cursist kan relevante gegevens selecteren uit informatieve teksten; de cursist kan informatie vragen en geven; de cursist kan zijn beleving verwoorden en vragen naar de beleving van zijn gesprekspartner; de cursist kan een korte informatieve tekst zoals een berichtje schrijven.
(PDF-document)

Groeperingsvorm
duo
groep
individueel
Niveau
1.1
Rol
opvoeder
Vaardigheid
lezen
schrijven
spreken
Verwerkingsniveau
beschrijvend niveau
structurerend niveau

Heb je huiswerk vandaag?

Auteurs: Huis van het Nederlands Brussel
Doel: De cursist kan nformatie vragen en geven in informatie teksten zoals een mening, een vraaggesprek; de cursist kan relevante gegevens selecteren uit informatieve teksten; de cursist kan een korte informatieve tekst zoals een berichtje schrijven; de cursist kan zijn beleving verwoorden en vragen naar de beleving van zijn gesprekspartner.
(PDF-document)

Groeperingsvorm
duo
groep
individueel
Niveau
1.2
Rol
opvoeder
Vaardigheid
lezen
schrijven
spreken
Verwerkingsniveau
beschrijvend niveau
structurerend niveau

De mensen op de school van pieter

Auteurs: Huis van het Nederlands Brussel
Doel: De cursist kan een beschrijving geven; de cursist kan relevante gegevens selecteren uit informatieve teksten.
(PDF-document)

Groeperingsvorm
duo
groep
individueel
Niveau
1.2
Rol
opvoeder
Vaardigheid
lezen
schrijven
Verwerkingsniveau
beschrijvend niveau

Schoolreis

Auteurs: Huis van het Nederlands Brussel
Doel: De cursist kan de informatie overzichtelijk ordenen in informatieve teksten zoals een persoonlijke brief; de cursist kan nformatie vragen en geven.

(PDF-document)

Groeperingsvorm
groep
Niveau
1.2
Rol
opvoeder
Vaardigheid
lezen
spreken
Verwerkingsniveau
structurerend niveau

Hoeveel kost het?

Auteurs: Huis van het Nederlands Brussel
Doel: De cursist kan zijn beleving verwoorden en vragen naar de beleving van zijn gesprekspartner; de cursist kan informatie vragen en geven in informatie teksten zoals een mening, een vraaggesprek; de cursist kan relevante gegevens selecteren uit een informatieve tekst.

(PDF-document)

Groeperingsvorm
duo
groep
Niveau
1.2
Rol
opvoeder
Vaardigheid
lezen
spreken
Verwerkingsniveau
beschrijvend niveau
structurerend niveau

Een nieuwe leerling

Auteurs: Huis van het Nederlands Brussel
Doel: De cursist kan informatie herkennen in teksten zoals belangrijke formulieren en documenten; de cursist kan informatie vragen en geven.
(PDF-document)

Groeperingsvorm
groep
Niveau
1.1
Rol
opvoeder
Vaardigheid
lezen
spreken
Verwerkingsniveau
beschrijvend niveau
structurerend niveau

Vergeten? verloren? gestolen?

Auteurs: Huis van het Nederlands Brussel
Doel: De cursist kan melden dat er iets verloren/vergeten/gestolen is; de cursist kan het verloren/vergeten/gestolen voorwerp beschrijven; de cursist kan melden dat er iets verloren/vergeten/gestolen is; de cursist kan het verloren/vergeten/gestolen voorwerp beschrijven.
(PDF-document)

Groeperingsvorm
duo
groep
Niveau
1.2
Rol
opvoeder
Vaardigheid
schrijven
spreken
Verwerkingsniveau
beschrijvend niveau
structurerend niveau

Aan het werk

Auteurs: Huis van het Nederlands Brussel
Doel: De cursist kan zijn beleving (wensen, noden en gevoelens) verwoorden en vragen naar beleving van gesprekspartner; de cursist kan een voorstel, oproep verwoorden en reageren; de cursist kan informatie vragen en geven; de cursist kan relevante gegevens selecteren uit tabellen; de cursist kan uit mondelinge en schriftelijke informatie concrete gegevens noteren.
(PDF-document)

Groeperingsvorm
groep
Niveau
1.1
Rol
werkzoekende
Vaardigheid
lezen
schrijven
spreken
Verwerkingsniveau
structurerend niveau

Bijt in brussel flits

Auteurs: Huis van het Nederlands Brussel
Doel: De cursist kan zijn beleving (wensen, noden en gevoelens) verwoorden en vragen naar beleving van gesprekspartner; de cursist kan een voorstel, oproep verwoorden en reageren; de cursist kan informatie vragen en geven; de cursist kan relevante gegevens selecteren uit tabellen; de cursist kan uit mondelinge en schriftelijke informatie concrete gegevens noteren.
(PDF-document)

Groeperingsvorm
groep
Niveau
1.1
Rol
vrijetijdsbesteder
Vaardigheid
lezen
schrijven
spreken
Verwerkingsniveau
structurerend niveau
Webapplicatie door ESKIDOOS.be