vragen om een doorverwijzing naar gespecialiseerde hulp, als dat nodig is.

Bijvoorbeeld naar een psycholoog of naar een zelfhulpgroep.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be