met andere cursisten praten in de les.

Bijvoorbeeld in de pauze of na de les.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be