een klacht indienen.

Bijvoorbeeld als de koper niet betaalt.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be