afspraken maken over het werk dat ik doe.

Bijvoorbeeld over de taken die ik doe.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be