het gesprek online voeren.

Bijvoorbeeld met een jury of via videobellen.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be