Een journalist in de straat!

Auteurs: CTO
Doel: het globale onderwerp bepalen en de gedachtegang volgen in informatieve teksten zoals fragmenten van een radioprogramma

Opmerking: dit lesmateriaal is ontwikkeld met steun van de Vlaamse Regering (departement Onderwijs en Vorming) in het kader van het project Taal- en Onderwijskansen.

(PDF-document)
» Download de luistertekst bij de lesactiviteit (PDF-document)
» Download luisterfragment 1 (mp3-bestand)
» Download luisterfragment 2 (mp3-bestand)
» Download luisterfragment 3 (mp3-bestand)

Context
sociale contacten
Groeperingsvorm
individueel
Niveau
1.2
Rol
vrijetijdsbesteder
Vaardigheid
luisteren
Verwerkingsniveau
beschrijvend niveau

Buurvrouw, heeft u daar last van?

Auteurs: CTO
Doel: informatie geven

Opmerking: dit lesmateriaal is ontwikkeld met steun van de Vlaamse Regering (departement Onderwijs en Vorming) in het kader van het project Taal- en Onderwijskansen.

(PDF-document)

Context
sociale contacten
Groeperingsvorm
duo
individueel
Niveau
1.1
Rol
vrijetijdsbesteder
Vaardigheid
spreken
Verwerkingsniveau
structurerend niveau

Kom je bij ons eten?

Auteurs: CTO
Doel: een uitnodiging verwoorden en erop reageren

Opmerking: dit lesmateriaal is ontwikkeld met steun van de Vlaamse Regering (departement Onderwijs en Vorming) in het kader van het project Taal- en Onderwijskansen.

(PDF-document)

Context
sociale contacten
Groeperingsvorm
duo
individueel
Niveau
1.1
Rol
vrijetijdsbesteder
Vaardigheid
spreken
Verwerkingsniveau
beschrijvend niveau

Kun jij de kat eten geven?

Auteurs: CTO
Doel: relevante gegevens selecteren uit informatieve teksten & zijn beleving verwoorden

Opmerking: dit lesmateriaal is ontwikkeld met steun van de Vlaamse Regering (departement Onderwijs en Vorming) in het kader van het project Taal- en Onderwijskansen.

(PDF-document)

Context
sociale contacten
Groeperingsvorm
duo
individueel
Niveau
1.1
Rol
vrijetijdsbesteder
Vaardigheid
lezen
spreken
Verwerkingsniveau
beschrijvend niveau

Het is weer speelstraat!

Auteurs: CTO
Doel: een formulier m.b.t. personalia invullen

Opmerking: dit lesmateriaal is ontwikkeld met steun van de Vlaamse Regering (departement Onderwijs en Vorming) in het kader van het project Taal- en Onderwijskansen.

(PDF-document)

Context
sociale contacten
Groeperingsvorm
individueel
Niveau
1.1
Rol
vrijetijdsbesteder
Vaardigheid
schrijven
Verwerkingsniveau
beschrijvend niveau

Kom je koffiedrinken?

Auteurs: CTO
Doel: informatie geven

Opmerking: dit lesmateriaal is ontwikkeld met steun van de Vlaamse Regering (departement Onderwijs en Vorming) in het kader van het project Taal- en Onderwijskansen.

(PDF-document)

Context
sociale contacten
Groeperingsvorm
duo
individueel
Niveau
1.1
Rol
vrijetijdsbesteder
Vaardigheid
spreken
Verwerkingsniveau
structurerend niveau

Geboren en getogen

Auteurs: CTO
Duur: langer
Doel:

Opmerking: dit lesmateriaal is ontwikkeld in opdracht van het Vlaams ministerie van Wonen, Inburgering, Stedenbeleid en Binnenlands Bestuur.

(PDF-document)

Context
sociale contacten
Groeperingsvorm
groep
Niveau
1.1
Rol
vrijetijdsbesteder
Vaardigheid
lezen
Verwerkingsniveau
beschrijvend niveau

Feest in mijn dorp

Auteurs: CTO
Duur: langer
Doel:

Opmerking: dit lesmateriaal is ontwikkeld in opdracht van het Vlaams ministerie van Wonen, Inburgering, Stedenbeleid en Binnenlands Bestuur.

(PDF-document)

Context
sociale contacten
Groeperingsvorm
groep
Niveau
1.1
Rol
vrijetijdsbesteder
Vaardigheid
lezen
Verwerkingsniveau
beschrijvend niveau
Webapplicatie door ESKIDOOS.be