Noodnummers

Auteurs: CTO
Duur: kort
Doel: uit mondelinge en schriftelijke informatie eenvoudige, concrete gegevens noteren

Opmerking: dit lesmateriaal is ontwikkeld in opdracht van het Vlaams ministerie van Wonen, Inburgering, Stedenbeleid en Binnenlands Bestuur.

(PDF-document)

Context
reglementen
Groeperingsvorm
individueel
Niveau
1.1
Rol
ondernemer
Vaardigheid
schrijven
Verwerkingsniveau
structurerend niveau

Taxi-examen

Auteurs: CTO
Duur: kort
Doel: een formulier en een document met betrekking tot personalia invullen

Opmerking: dit lesmateriaal is ontwikkeld in opdracht van het Vlaams ministerie van Wonen, Inburgering, Stedenbeleid en Binnenlands Bestuur.

(PDF-document)

Context
reglementen
Groeperingsvorm
individueel
Niveau
1.1
Rol
ondernemer
Vaardigheid
schrijven
Verwerkingsniveau
beschrijvend niveau

Afvalstickers aanvragen

Auteurs: CTO
Duur: kort
Doel: een formulier en een document met betrekking tot personalia invullen

Opmerking: dit lesmateriaal is ontwikkeld in opdracht van het Vlaams ministerie van Wonen, Inburgering, Stedenbeleid en Binnenlands Bestuur.

(PDF-document)

Context
reglementen
Groeperingsvorm
individueel
Niveau
1.1
Rol
ondernemer
Vaardigheid
schrijven
Verwerkingsniveau
beschrijvend niveau

Minder afval, minder co2

Auteurs: CTO
Duur: langer
Doel: een uitnodiging, een voorstel en een oproep verwoorden en erop reageren aan een onbekende taalgebruiker

Opmerking: dit lesmateriaal is ontwikkeld in opdracht van het Vlaams ministerie van Wonen, Inburgering, Stedenbeleid en Binnenlands Bestuur.

(PDF-document)

Context
reglementen
Groeperingsvorm
duo
Niveau
1.2
Rol
ondernemer
Vaardigheid
spreken
Verwerkingsniveau
beschrijvend niveau

Minder hinder

Auteurs: CTO
Duur: kort
Doel: de informatie overzichtelijk ordenen in persuasieve teksten zoals een uitnodiging, een voorstel en een oproep

Opmerking: dit lesmateriaal is ontwikkeld in opdracht van het Vlaams ministerie van Wonen, Inburgering, Stedenbeleid en Binnenlands Bestuur.

(PDF-document)

Context
reglementen
Groeperingsvorm
individueel
Niveau
1.1
Rol
ondernemer
Vaardigheid
lezen
Verwerkingsniveau
structurerend niveau

Uitstalling

Auteurs: CTO
Duur: kort
Doel: alle gegevens begrijpen in informatieve teksten zoals etiketten en een zakelijke brief; in prescriptieve teksten zoals een instructie en een gebruiksaanwijzing

Opmerking: dit lesmateriaal is ontwikkeld in opdracht van het Vlaams ministerie van Wonen, Inburgering, Stedenbeleid en Binnenlands Bestuur.

(PDF-document)

Context
reglementen
Groeperingsvorm
individueel
Niveau
1.2
Rol
ondernemer
Vaardigheid
lezen
Verwerkingsniveau
beschrijvend niveau

Uitstalling aanvragen

Auteurs: CTO
Duur: kort
Doel: relevante gegevens selecteren uit informatieve teksten zoals een folder, een catalogus en een bericht; uit narratieve teksten zoals een verslag

Opmerking: dit lesmateriaal is ontwikkeld in opdracht van het Vlaams ministerie van Wonen, Inburgering, Stedenbeleid en Binnenlands Bestuur.

(PDF-document)

Context
reglementen
Groeperingsvorm
individueel
Niveau
1.2
Rol
ondernemer
Vaardigheid
lezen
Verwerkingsniveau
beschrijvend niveau

Afvalcontainers

Auteurs: CTO
Duur: kort
Doel: relevante gegevens selecteren uit informatieve teksten zoals een folder, een catalogus en een bericht; uit narratieve teksten zoals een verslag

Opmerking: dit lesmateriaal is ontwikkeld in opdracht van het Vlaams ministerie van Wonen, Inburgering, Stedenbeleid en Binnenlands Bestuur.

(PDF-document)

Context
reglementen
Groeperingsvorm
individueel
Niveau
1.2
Rol
ondernemer
Vaardigheid
lezen
Verwerkingsniveau
beschrijvend niveau

Sluitingsuren

Auteurs: CTO
Duur: kort
Doel: relevante gegevens selecteren uit informatieve teksten zoals een folder, een catalogus en een bericht; uit narratieve teksten zoals een verslag

Opmerking: dit lesmateriaal is ontwikkeld in opdracht van het Vlaams ministerie van Wonen, Inburgering, Stedenbeleid en Binnenlands Bestuur.

(PDF-document)

Context
reglementen
Groeperingsvorm
individueel
Niveau
1.2
Rol
ondernemer
Vaardigheid
lezen
Verwerkingsniveau
beschrijvend niveau
Webapplicatie door ESKIDOOS.be